finden

Глава 10: Помощ за хора с увреждания

1. СПЕЦИАЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

В Германия хората с увреждания получават специални помощи в допълнение към общите социални помощи. Тези индивидуални помощи имат за цел да позволят на хората с увреждания да участват пълноценно в социалния живот. Те трябва да формират живота си според своите наклонности и способности. Техните интереси и желания са важни при планирането на помощта.

В Германия обхватът на помощта за хората с увреждания е много широк и обхваща най-различни области на живота. Услугите са разделени на:

  • обезщетения за медицинска рехабилитация,
  • обезщетения за участие в професионалния живот,
  • обезщетения за осигуряване на прехраната и допълнителни обезщетения,
  • обезщетения за участие в образованието и
  • обезщетения за социално участие.

Освен това лицата с тежки увреждания, т.е. лицата с регистрирана степен на увреждане, получават специална помощ.

ОБЩО:

Нормалните признаци на старостта не могат да бъдат признати за увреждания. Същото важи и за заболявания, чиито последици не продължават повече от 6 месеца.

Допълнителна информация за различните обезщетения за хора с увреждания може да бъде намерена на уебпортала "einfach teilhaben" (просто участие) на Федералното министерство на труда и социалните въпроси и в "Ratgeber für Menschen mit Behinderungen" (Ръководство за хора с увреждания), публикувано от BMAS.

ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕТЕ:

Ако сте нов имигрант в Германия и имате увреждане вие или член на вашето семейство, трябва да потърсите лична консултация. На портала Fachstelle Teilhabeberatung (EUTB) можете да намерите безплатни консултации специално за хора с увреждания и техните роднини по всички въпроси, свързани с рехабилитацията и участието.
Тук можете да намерите и отделните точки за контакт за офертите в Саксония-Анхалт във формата за търсене.

2. ЗАКОН ЗА РАВЕНСТВО МЕЖДУ ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ НА САКСОНИЯ И АНХАЛТ

През 2001 г. Саксония-Анхалт става първата източна германска провинция, която приема Закон за равенство на хората с увреждания. Целта на закона е да подкрепи и конкретизира забраната за дискриминация и неравностойно положение на хората с увреждания, залегнала в Основния закон, чрез държавно законодателство. За пръв път в Германия беше заложено приобщаването, както и задължението за осигуряване на разумно приспособяване на хората с увреждания. Това могат да бъдат например строителни методи, подходящи за хора с увреждания, или акустични сигнали на светофарите. Ако преди това беше забранена само дискриминацията, сега това вече се отнася и за неравностойното положение. За да се отчетат в пълна степен интересите и проблемите на хората с увреждания, Законът за равенството беше изготвен от самата целева група. В бъдеще
хората с увреждания ще бъдат подкрепени в получаването на равностойно образование, ще могат да заемат работни места, ще участват в социалния живот без пречки и ще живеят в семейства с равни права.

В Саксония-Анхалт подкрепата за хората с увреждания включва следните помощи според информационния портал на Министерството на социалните въпроси:

  • Компенсация за неблагоприятни условия (от степен на увреждане 25)
  • Еднократна сума (напр. за извънредни медицински разходи)
  • Личен бюджет (за участие в социалния живот)
  • Държавна помощ за слепи (помощ за слепи и глухи)

Съгласно разпоредбите на закона за тежките увреждания, уврежданията, свързани със здравето, и последиците от тях се определят при подаване на заявление. В зависимост от констатациите за увреждания и издадената лична карта, ако има такава, може да се получи право на обезщетение за неблагоприятно положение. Въпроси и отговори относно процедурата за оценяване можете да намерите на информационния портал на Службата за държавна администрация на провинция Саксония-Анхалт.

ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕТЕ:

Ако сте нов имигрант в Германия и имате увреждане вие или член на вашето семейство, трябва да потърсите лична консултация. На портала Fachstelle Teilhabeberatung (EUTB) можете да намерите безплатни консултации специално за хора с увреждания и техните роднини по всички въпроси, свързани с рехабилитацията и участието.

Тук можете да намерите и отделните точки за контакт за офертите в Саксония-Анхалт във формата за търсене.

 

Funded by:  Logos Funder