finden

РЪКОВОДСТВО

за граждани на Европейския съюз в Саксония-Анхалт

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ

През последните години населението на Саксония-Анхалт е станало по-разнообразно поради имиграцията. В нашата федерална държава повече от осем процента от всички граждани са с мигрантски произход. Гражданите на Съюза от други европейски държави представляват една трета от всички чужденци, регистрирани в Саксония-Анхалт, и повече от половината от всички чуждестранни служители в провинцията. Полша, Румъния и България са сред десетте основни страни на произход. В допълнение към имигрантите, по-голям брой мобилни работници от други държави от ЕС пребивават в държавата за кратък или средносрочен период в рамките на свободното движение на работници. Като цяло делът на гражданите на ЕС сред всички служители, които подлежат на социалноосигурителни вноски, е около 2,5 %.
Независимо дали става дума за работното място, здравеопазването, културните институции или университетите, ние се нуждаем от имигранти, за да направим живота си работещ. Успешната интеграция е огромна възможност. Саксония-Анхалт е все по-зависима от имиграцията, чуждестранните работници и тяхната успешна интеграция, както сега, така и в бъдеще, за да се справи с демографските промени, да осигури млади таланти на пазара на обучение и на пазара на труда и да засили културното многообразие в провинцията.

 

Нашата обща задача е да направим всичко възможно хората да се чувстват добре дошли и у дома си в Саксония-Анхалт, независимо от техния произход. Колкото по-добре имигрантите и чуждестранните работници могат да се информират за възможностите за подкрепа, толкова по-бързо ще успеят да се интегрират и толкова по-добре ще могат да допринесат за държавата със своя потенциал. Важен акцент в работата по интеграцията на много проекти през последните години беше и е оформянето на интеграцията на бежанците. Fach- und Servicestelle EU-Migration Sachsen-Anhalt допълва тези оферти с подкрепа за гражданите на ЕС и с благодарност изготви нас-
тоящото ръководство.

 

Пожелаваме ви информативно четене!


С уважение,
SUSI MÖBBECK


ДЪРЖАВЕН СЕКРЕТАР В МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА, СОЦИАЛНИТЕ ВЪПРОСИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И РАВЕНСТВОТО НА ПРОВИНЦИЯ САКСОНИЯ-АНХАЛТ КОМИСАР ПО ИНТЕГРАЦИЯТА В ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ПРОВИНЦИЯТА

 

Susi Möbbeck
ЗА ТОВА РЪКОВОДСТВО

В този справочник е събрана често търсена и понякога разпръсната информация за живота и работата на гражданите на Европейския съюз в Саксония-Анхалт. Нова е не само формата на брошурата. Освен това възприехме нов подход към изготвянето му, тъй като европейските организации членки допринесоха със съвети за това, което е важно за тях и улеснява ориентацията в често сложните разпоредби. По този начин бихме искали да подобрим устойчиво информацията и независимата ориентация от гледна точка на членовете на ЕС. Информационният бюлетин на Федералната служба за равно третиране на работниците от ЕС послужи за основа на представянето на правните основания в национален мащаб.

Главите се фокусират върху основна информация, която може да подпомогне първоначалното ориентиране. Освен това многобройни връзки водят до допълнителна информация на специализирани интернет портали и до центровете за контакт и консултации в Саксония-Анхалт. Подчертаните в текста съвети и подсказки, както и индексът на ключовите думи допълват ръководството като помощ при вземане на решения и надеждна ориентация в ежедневието. Ръководството е предназначено не само за гражданите на ЕС, но и за многобройните им поддръжници в областите и независимите градове на Саксония-Анхалт: специализираните служби за миграционно и общо социално консултиране, координационните центрове за интеграция, многобройните ангажирани мултипликатори в проекти и инициативи на пълен работен ден и на доброволни начала. Възможно и желателно е той да се използва като ръководство или справочник, не на последно място от работещите в мигрантски организации и сдру-
жения.

За да бъде възможно най-разбираемо, първото издание на това ръководство за ориентация е на разположение на немски, английски, полски, румънски, български и унгарски език. То може да бъде намерено на информационния портал www.eumigra.de/eu-wegweiser.html като затворена брошура. Отделните тематични глави скоро ще бъдат достъпни и на други европейски езици - в електронен вид и за индивиду- ално отпечатване. Възприемаме този наръчник като "работа в процес на изпълнение", защото сме наясно, че вашите предложения и коментари могат да помогнат за неговото подобряване. Затова приветстваме вашите мнения и предложения, които можете да изпратите по всяко време на нашия информационен портал EUmigra www.eumigra.de.

 

Всичко най-хубаво по пътя ви в Саксония-Анхалт!


KRZYSZTOF BLAU
УПРАВЛЯВАЩ ДИРЕКТОР
НА AUSLANDSGESELLSCHAFT SACHSEN-ANHALT E.V.

Krysztof Blau / Managing Director of AGSA e.V.
ДОБРЕ ДОШЛИ В САКСОНИЯ-АНХАЛТ!

ПОЗДРАВ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА AUSLANDSGESELLSCHAFT SACHSEN-ANHALT E.V.


Имиграцията в Саксония-Анхалт е нещо ценно, към което нашата провинция трябва да се стреми и което трябва активно да насърчава и стимулира. Колкото по-бързо и по-успешно имигрантите се интегрират в нашата държава, толкова по-добре ще можем да формираме съжителството на нашето общество. (Концепция за държавна интег- рация на Саксония-Анхалт (2020 г.), стр. 4.)

Все повече граждани от цяла Европа намират път към Саксония-Анхалт, за да работят и живеят тук. С инструмента за свободно движение на работници се откриват нови възможности и надежди за по-добро заплащане, отколкото в страната на произход, за професионално развитие и за изграждане на семейни перспективи. Приветстваме горещо свързаната с това тенденция на имиграция в нашата федерална държава. В същото време това развитие на посрещането води до нови предизвикателства пред цялостната култура на посрещане. Защото на практика гарантираните права на работниците от ЕС често се оказват неизпълними. Повече от всякога задачата на всички социални актьори е да оформят свободата на движение по социално справедлив начин и да продължат да развиват вътрешната миграция в ЕС като централен стълб на европейската идея: въз основа на равно третиране и равноправно социално участие.

 

С този пътеводител ние, издателите, искаме да допринесем за това Саксония-Анхалт да бъде възприемана от европейските имигранти още по-силно, отколкото досега: като привлекателно място за работа и живот и като провинция с добре разположени структури за подкрепа на нашите европейски съграждани. Тук важна роля играе добре подготвената информация на родния език. Особено с оглед на многото рискове, спънки и дискриминация, тя е необходима, тъй като може да помогне за упражняване на гарантираните права и за избягване на социални и финансови затруднения. Като организация, обединяваща повече от 40 организации на мигранти, ние знаем това чрез нашите членове в общностите, а също и като издатели на различни наръчници за ориентация на имигрантите. Тази брошура е новост по рода си. Като сборник той за първи път съчетава информация за професионалния живот с аспекти на социалната интеграция, особено за европейските имигранти. Същевременно тя свързва общите федерални разпоредби с препратки към оферти и услуги за граждани на ЕС и техните семейства в Саксония-Анхалт. Нека този инструмент за информация и ориентация ви помогне да пристигнете тук по-добре и да се почувствате като у дома си. От името на Изпълнителния съвет на Auslandsgesellschaft пожелавам на всички читатели на този наръчник късмет по време на пътуванията им в нашата федерална държава!

 

DENNIS BUTEWITZ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА AUSLANDSGESELLSCHAFT SACHSEN-ANHALT E.V.

Dennis Butewitz / Chairman of AGSA e.V.

Funded by:  Logos Funder