finden
  • » EUmigra-Przewodnik (PL)
  • » W samym środku Europy i Niemiec. Wiele dobrych powodów, do życia i pracy w Saksonii-Anhalt

W samym środku Europy i Niemiec. Wiele dobrych powodów, do życia i pracy w Saksonii-Anhalt

KORZYSTNE POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE,–ZWŁASZCZA DLA MIGRANTÓW Z EUROPY WSCHODNIEJ

Jako kraj związkowy położony w środku Niemiec i Europy, Saksonia-Anhalt ma łatwy dojazd dla migrantów z całej Europy.

Część południowa należy do regionu metropolitarnego środkowych Niemiec, natomiast od północy i od wschodu kraj związkowy graniczy z regionami metropolitarnymi Hamburga i Berlina-Brandenburgii, a od zachodu z dolnosaksońskim Hanowerem. Dla migracji wewnątrz UE znaczenie ma bliskość Polski i Czech. Dzięki temu wiele osób pracujących mobilnie ma możliwość regularnego odwiedzania rodziny bez konieczności odbywania długich podróży.

DOBRE EKONOMICZNE WARUNKI RAMOWE


Saksonia-Anhalt jest nowoczesnym miejscem dla gospodarki i nauki. Dwanaście znajdujących się w landzie lokalizacji przyszłości są synonimem dynamiki innowacji naukowotechnicznych z zaawansowanymi strukturami. W sercu wschodnioniemieckiej branży chemicznej sektor logistyczny, branża produkcyjna w segmencie budowy maszyn i urządzeń, żywności, rolnictwa, zdrowia i sektora kreatywnego daje obecnie migrantom europejskim dobre perspektywy zatrudnienia. Atrakcyjne dla wielu pracowników europejskich są również wyższe wynagrodzenie minimalne i większa siła nabywcza w porównaniu do sąsiadów wschodnioeuropejskich. Ponadto europejscy migranci na przykład z dyplomem magisterskim lub inżynierskim pracują obecnie w Saksonii-Anhalt, ponieważ opłaca się im to z powodów finansowych, a ponadto mają dobre warunki ramowe do życia.

PRZYSTĘPNE KOSZTY MIESZKANIA I UTRZYMANIA ORAZ ATRAKCYJNE WARUNKI DO ŻYCIA

Saksonia-Anhalt jest uznawana przez naszych europejskich sąsiadów jako kraj związkowy z przystępnymi kosztami mieszkania i życia przy wysokich normach jakości. Ceny najmu są bardzo podobne do tych w Europie Wschodniej, częściowo nawet znacznie przystępniejsze. Ponadto są znacznie niższe niż w zachodnich Niemczech. W małych miastach i na terenach wiejskich również zakup mieszkania jest tańszy niż na przykład w Polsce lub we Włoszech. Ogólne koszty utrzymania w Saksonii-Anhalt są nieraz niższe niż w niektórych krajach europejskich. Nie tylko w tętniących życiem większych miastach Saksonii-Anhalt są ładnie odnowione dzielnice mieszkalne z atrakcyjnymi warunkami do życia. W wielu miastach doskonale odrestaurowane historyczne centra miasta, zadbane tereny zielone i dobrze rozbudowana infrastruktura powodują, że miejscowi i migranci czują się tutaj dobrze.

PRZYDATNE WARUNKI KSZTAŁCENIA

Miasta uniwersyteckie Magdeburg i Halle, tak jak inne większe miasta ze szkołami wyższymi i placówkami badawczymi, zapewniają razem z przedsiębiorstwami aktywne środowisko pracy i życia. Zagraniczni studenci znajdują rodaków również z Unii Europejskiej, mają zapewnioną interakcję i kontakt ze społecznościami europejskimi, a także poznają inne kultury. W szczególności warunki oświatowe i do kształcenia na uniwersytetach oraz w szkołach zawodowych są dla migrantów z Unii Europejskiej atrakcyjne oraz wzorowe, chociażby ze
względu na przystępne koszty kształcenia i studiów.

RECONCILING WORK AND FAMILY LIFE

Saksonia-Anhalt tradycyjnie angażuje się na rzecz rodzin i jest uznawana za przyjazną rodzinom. Na podstawie ustawy o wspieraniu dzieci wszystkie dzieci w kraju związkowym mają od urodzenia prawo do opieki oraz rozwoju we wczesnym wieku w przedszkolu. Również świadczenia socjalne, takie jak zasiłek rodzicielski i urlop rodzicielski są ważnymi elementami klimatu przyjaznego dla rodzin. Do tego dochodzi bogaty wybór przedszkoli i punktów opieki dziennej. Znalezienie miejsca dla własnych dzieci tutaj lub w szkole jest łatwiejsze niż w wielu innych krajach z bardzo zagęszczonymi aglomeracjami. Wiele rodzin, które ze względu na odległość, mieszka i pracuje tutaj bez podstawowego wsparcia znanego z kraju pochodzenia, ma dzięki temu możliwość połączenia zarobkowania i życia rodzinnego w miastach oraz na terenach wiejskich. Na przykład z kartą rodziny Saksonii-Anhalt można korzystać ze zniżką dla całej rodziny z regionalnych ofert spędzania wolnego czasu i kulturalnych.

UNIKALNY BOGATY KRAJOBRAZ KULTURALNY I MOŻLIWOŚCI ODPOCZYNKU BLISKO NATURY

Nie tylko obydwa największe miasta landu – Magdeburg nad Łabą i Halle nad Soławą – są znanymi na świecie historycznymi miejscami kulturowymi z istotnymi zabytkami. Saksonia-Anhalt ma unikalne zagęszczenie pomników kultury, w tym pięciu wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO –: Bauhaus, Ogrody Dessau-Wörlitz, miejsca pamięci Lutra w Eisleben i Wittenberdze, Stare Miasto w Quedlinburgu oraz – katedra w Naumburgu. Oprócz miast z bogatą historią i łączącej miasta „Drogą Romańską” doskonałe możliwości wycieczek i spędzania czasu dają niepowtarzalne krajobrazy, jak Stara Marchia, najbardziej wysunięty na północ region winiarski w Niemczech Saale-Unstrut czy Harz, najwyższe pasmo górskie w północnych Niemczech. Bardzo wiele miast i gmin w Saksonii-Anhalt zachęca do odpoczynku na miejscu swoimi terenami zielonymi i wspaniałymi parkami, z często długimi
ścieżkami rowerowymi oraz przyczynia się w ten sposób do przysłowiowego życia na luzie w Saksonii-Anhalt.

Funded by:  Logos Funder