finden

Rozdział 12: Poradnictwo i punkty kontaktowe w Saksonii-Anhalt

©Freepik.com
1. DORADZTWO MIGRACYJNE W SAKSONII-ANHALT DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

Właściwe punkty kontaktu do doradztwa dla obywateli Unii to doradztwo migracyjne dla dorosłych migrantów (MBE) i biuro migracji młodzieży MD).
Obydwie służby są reprezentowane w całej Saksonii-Anhalt. Tutaj doradzamy zasadniczo stowarzyszeniom niezależnej pomocy społecznej.

Poradnie migracyjne dla dorosłych (MBE) pomagają migrantom w ich

pierwszych krokach w Niemczech:

 • nauka języka niemieckiego
 • poznawanie nowego środowiska życia
 • uczęszczanie do szkoły, kształcenie i praca zawodowa w niedługim czasie

poprzez:

 • indywidualne zarządzanie sprawami
 • ustalanie indywidualnego potrzebnego wsparcia
 • planowanie rozwoju

Aktualne zestawienie poradni migracyjnych dla dorosłych migrantów (MBE) w całym landzie Saksonia-Anhalt znajduje się na portalu integracji landu.

W uzupełnieniu można ustalić poradnie migracyjne w Niemczech przez formularz wyszukiwania BAMF (formularz wyszukiwania wg kodu pocztowego / miejsca zamieszkania). Również biuro migracji młodzieży (JMD) oferuje europejskim migrantom w wieku od 12 do 27 lat szczególne możliwości wsparcia. Obejmują one głównie doradztwo w zakresie integracji językowej, szkolnej, zawodowej, osobistej oraz uczestnictwa w życiu społecznym.

Właściwe informacje i wskazówki młodzi ludzie będący imigrantami otrzymują na portalu JMD, na którym reprezentowanych jest ponad 450 biur migracji młodzieży różnych podmiotów. Na stronie startowej portalu JMD poprzez funkcję wyszukiwania można znaleźć również lokalne biuro migracji młodzieży.

 

SPECJALNE DORADZTWO I OPIEKA (GBB) PUNKTY MIGRACYJNE W SAKSONII-ANHALT DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

Z poradni specjalnego doradztwa i opieki w Saksonii-Anhalt (gBB) mogą korzystać również obywatele Unii Europejskiej. Poradnie te pomagają na przykład w szybkiej integracji ze środowiskiem kulturalnym i społecznym w Niemczech, przy szukaniu mieszkania oraz pracy, towarzyszą w sytuacjach kryzysowych oraz doradzają w kwestiach nauki języka, dokształcania, prawa i integracji. Poradnie specjalnego doradztwa i opieki znajdują się lokalnie w całym landzie. Dane kontaktowe najbliższej poradni specjalnego doradztwa i opieki podane są w zestawieniu w tabeli portalu integracji.

2. INNE PORADNIE

PORADNIE PSYCHOSPOŁECZNE

Obywatele UE mają dostęp do różnorodnych poradni psychospołecznych, które zapewniają zasadniczo stowarzyszenia niezależnej pomocy społecznej.
Oferty porad obejmują:

 • ogólne porady społeczne,
 • porady w przypadku ciąży i dla kobiet rozważających aborcję,
 • porady małżeńskie, rodzinne, życiowe i wychowawcze,
 • porady dla dłużników i w razie niewypłacalności,
 • porady w uzależnieniach.

Oferty poradni są bezpłatne, poufne i na życzenie anonimowe. Ewentualnie porady mogą być udzielane ze wsparciem tłumacza / doradcy językowego.

PLACÓWKI POMO CYOFIAROM

W całej Saksonii-Anhalt są placówki, które pomagają i wspierają osoby dotknięte przestępstwem lub te, które chcą się dla nich angażować. Placówki pomocy ofiarom w Saksonii-Anhalt obejmują między innymi

Oferty placówek są bezpłatne, anonimowe i poufne. Ewentualnie porady mogą być udzielane ze wsparciem tłumacza / doradcy języka
ojczystego.

 

3. ORIENTACJA W PORADNIACH SAKSONII-ANHALT

PUNKTY KO ORDYNACJI INTEGRACJI I MIGRACJI

Dalsze wyjaśnienia dotyczące poradni dla obywateli Unii Europejskiej można znaleźć za pośrednictwem partnerów do kontaktu na miejscu w poszczególnych powiatach i gminach Saksonii-Anhalt, punktach koordynacji integracji/migracji. Punkty integracji nie udzielają porad jednostkowych. Oferują one profesjonalne skierowania do osób i poradni na miejscu, które pomogą w danej sprawie. Osoby do kontaktu w punktach koordynacji miast i gmin Saksonii Anhalt wymienione są w tym zestawieniu portalu integracji.

CYFROWA MAPA „KOMPASSAKSONII-ANHALT ”

Strukturalny przegląd usług dla migrantów w całym landzie zawiera cyfrowa mapa „Kompas Saksonii-Anhalt”. Na platformie oprócz projektów i szkoleń wymieniono również obszernie ponad 100 poradni. Opcje wyszukiwania ułatwiają dostęp, ponadto poprzez odpowiednie oznaczenia na interaktywnej mapie można szybko znaleźć lokalizacje poradni w żądanym regionie bądź miejscu.

 

4. ZAPYTANIE W PUNKCIE DS. RÓWNOUPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW W UE

Aby uzyskać porady lub informacje dla siebie bądź krewnych, istnieje możliwość zapytania w ponadregionalnym punkcie ds. równouprawnienia pracowników w UE za pośrednictwem formularza.

Do zapytania o poradę należy skorzystać z powiązanego formularza punktu ds. równouprawnienia.

Funded by:  Logos Funder